Oshawa芍药妖无格(图)

2015年6月25日 | 分类: 旅游 (全局), 北美生活, 旅游Travel | 浏览: 2,003
字体 -

唐代刘禹锡诗云:“庭前芍药妖无格…。”

刘禹锡的诗来形容Oshawa的芍药恰到好处。


20150616_2691.1s.jpg

20150616_2312.1s.jpg

20150616_2448.1s.jpg

20150616_2766.1s.jpg

20150616_2278.jpg

20150616_2225.1s.jpg

分享博文至:

2 条评论

  1. 燕子 Says:

    very dood

  2. 心仪 Says:

    这句诗好象在甄嬛传里听过

发表评论