文章 RSS
评论 RSS

诗经撷艺(13) 春天里(下)

字体 -

如果只是单从文学或诗歌的角度来看诗经中的郑风系列,郑风中的二十一首诗是最具文学欣赏价值的。虽然后世理学家一直批判郑风中男女间的幽情,不过从诗本身的目的来看,诗最高境界就是“抒情”,而不是“说理”;而绘画的最高境界是“意境”,而不是“真实”,故有“诗情画意”之说。所以郑风系列是春风,是情风。

诗经中的《出其东门》,《野有蔓草》和《溱洧 》其实都是描写郑人上巳节去郊野踏春的情景,如果把这三首诗放在一起来诵读,可以得到一幅完整的郑人男女在上巳节出门幽会的画面,而且戏剧色彩极强。

唐代诗人有首名诗《丽人行》,写的就是唐都仕女出门过上巳节(三月三)的盛大场面:

 三月三日天气新,长安水边多丽人。

 态浓意远淑且真,肌理细腻骨肉匀。

 绣罗衣裳照暮春,蹙金孔雀银麒麟。

 头上何所有?翠微榼叶垂鬓唇。

 背后何所见?珠压腰衱稳称身。

 就中云幕椒房亲,赐名大国虢与秦。

 紫驼之峰出翠釜,水精之盘行素鳞。

 犀筋厌饫久未下,鸾刀缕切空纷纶。

 黄门飞鞚不动尘,御厨络绎送八珍。

 箫鼓哀吟感鬼神,宾从杂遝实要津。

 后来鞍马何逡巡,当轩下马入锦茵。

 杨花雪落覆白苹,青鸟飞去衔红巾。

 炙手可热势绝伦,慎莫近前丞相嗔!

 article_4787402_pic.jpg

而早杜甫一千二百年的春秋时代(杜诗写于753年),《诗经》已经有这样的诗句,“出其东门,有女如云”。或许杜甫也是受《出其东门》的启发,“有女如云”改为“水边多丽人”罢啦。而且也是细致地描述了丽人之装束,这点恐怕也是有诗经《出其东门》的影子。

出其东门,有女如云。虽则如云。匪我思存。缟衣綦巾,聊乐我员。

出其闉阇,有女如荼。虽则如荼,匪我思且。缟衣茹藘,聊可与娱。

现代汉语翻译为(周振甫《诗经译注》)

走出那东门,有姑娘多得像云,虽则多得像云,不是我想念中人。只有那位白衣青巾,姑且是我喜爱的人。

走出曲城的重门,有姑娘多得像白茅花,虽则多得像白茅花,不是我牵挂中人。白衣红巾的那位,故且可以同她相配。

这是诗经中的丽人行,不过这里如云的美女中,唯有那位装扮素雅的才是诗人男子心仪的对象。在这个阶段,诗中主人翁还在“单想思”阶段。诗中的连续用了“思”这个动词两次,让我们想起诗经的第一篇《关雎》之相思苦:“寤寐思服,悠哉悠哉,辗转反侧”。

还是在春天的一个早晨,诗中男子在河畔偶遇这朝思暮想的姑娘,于是有了下一步爱情的发展。《郑风·野有蔓草》一诗,还是发生在上巳节的一个早晨,按民间习俗只有在上巳节期,允许男女自由恋爱,甚至私奔:

野有蔓草,零露漙兮。有美一人,清扬婉兮。邂逅相遇,适我愿兮。

野有蔓草,零露瀼瀼。有美一人,婉如清扬。邂逅相遇,与子偕臧。

在这首诗里,“有女如云”转换为“有美一人”, 这里也是连用两个重复的动词“相遇”。

诗的结局就是“与子偕藏”,今译就是所说的“私奔”。后世理学家认为是淫中之淫,和封建礼教完全不合,认为有背孔孟之道。其实孔子也引用过此诗,不过美人不是少女,而是一贤才,用此诗来表达孔子对贤才的渴慕。孔子自己对诗经的总结说得很透彻:“诗三百,一言以蔽之,诗无邪”。从这个意思上,郑风之情诗实际是男女爱情之真流露。

石涛.png

爱情之第三段,就是彼此等候,互赠爱情的信物—芍药。 这下我们来到了郑风的最后一首《溱洧 》:

溱与洧,方涣涣兮。士与女,方秉蕑兮。女曰“观乎?”士曰“既且。”“且往观乎!”洧之外,洵訏且乐。维士与女,伊其相谑,赠之以勺药。

溱与洧,浏其清矣。士与女,殷其盈兮。女曰“观乎?”士曰“既且。”“且往观乎!”洧之外,洵訏且乐。维士与女,伊其将谑,赠之以勺药。 

此诗依然重复两次使用了一个动词—“赠”,互赠芍药为爱情的信物。上巳节本来的目的就此到达,爱情也在春风中迎来了未来婚姻的生活。在这个意思上,诗经的周南,召南以爱情启端,最后其实是写美满的婚姻家庭,中国传统大团圆的结局。毛诗序称:“后妃之德,后妃之志”,也是有其道理。而郑风则完全是春风里的故事啦,把爱情当作唯一审美对象,只有开始,不知结局,这正是郑风诸诗最具艺术魅力的一面。有时爱情确实像人间的春天,不期而遇,有时风和日丽,有时又雨雪霏霏。

分享博文至:
归类于: 文艺 (全局), 诗经撷艺 | RSS 2.0 |

发表评论