Re: 普及一下常识 (1)

字体 -
                                              在安省, 从事助听器的公司,必须符合一下三个条件

                                                  1.从业人员必须有行业的执照及一百万的从业保险

                                                  2.公司必须有安省健康部的从业执照及商业保险

                                                  3.从业地点必须有保险

分享博文至:
» 下一篇 普及一下常识 (2)

    目前没有评论

发表评论